Cartref

Cartref

top icon

Gyrfa sy;n gweithio i chi

mobile-bottom-text-icon
bottom-icon

BETH AM YMGYMRYD Â’R MATERION SYDD WIR YN BWYSIG

Fel rheoleiddiwr cyfathrebiadau’r DU, rydyn ni’n cyflawni gwaith hanfodol sy’n helpu i gadw pobl mewn cysylltiad ledled y DU ac sy’n siapio’r ffordd y byddwn ni’n cadw mewn cysylltiad â’n gilydd yn y dyfodol. 

Mae ein gwaith yn cynnwys popeth o ffonau a band eang i deledu, radio, y gwasanaeth post, a dyfeisiau di-wifr. Rydyn ni hefyd yn ymgymryd â’r her o wneud y byd ar-lein yn lle mwy diogel. I’n helpu i gyflawni ein nod o sicrhau bod cyfathrebiadau’n gweithio i bawb, mae arnom angen pobl o bob cefndir, gyda sgiliau amrywiol ac sydd wedi cael gwahanol brofiadau.  

PWY YDYN NI

Mae Ofcom yn gweithio i gadw pobl y DU yn ddiogel rhag niwed a gwneud yn siŵr eu bod yn cael y gwasanaeth gorau posibl gan eu darparwyr gwasanaethau cyfathrebu. Dysgwch fwy amdanom ni, ble rydyn ni’n gweithredu, a’r gwahanol fathau o waith rydyn ni’n ei wneud.

RHAGOR O WYBODAETH

GYRFAOEDD

P’un ai a ydych chi’n dechrau arni yn eich gyrfa neu’n chwilio am eich antur fawr nesaf, dysgwch fwy am waith ein grwpiau a’n timau a gweld sut gallech chi effeithio ar fywydau pobl yn y DU. 

RHAGOR O WYBODAETH

DIWYLLIANT

Rydyn ni’n rhoi lles ein pobl wrth galon popeth rydyn ni’n ei wneud. Dysgwch am ein gwerthoedd a gweld sut rydyn ni’n dod â nhw’n fyw yn y gweithle. Dysgwch fwy am fanteision gweithio i Ofcom, y rhwydweithiau gweithwyr y gallwch chi ymuno â nhw, a darllenwch ein strategaeth amrywiaeth a chynhwysiant. 

RHAGOR O WYBODAETH

CHWILIO AM SWYDDI

Ydych chi’n barod i chwilio am y cam nesaf yn eich gyrfa? Tarwch olwg ar ein swyddi gwag ar hyn o bryd.

CHWILIO AM SWYDDI
RYDYN NI WEDI YMRWYMO I DDIOGELU RHYDDID MYNEGIANT HEB
GANIATÁU IAITH CASINEB