Gyrfaoedd

Gyrfaoedd

icon

Gyrfaoedd yn Ofcom

Mae’n amser cyffrous i ymuno ag Ofcom. Bydd y gwaith a wnawn heddiw yn siapio’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu yn y dyfodol. O helpu’r DU i fod yn arweinydd byd ym maes ffôn symudol 5G, i reoleiddio diogelwch ar-lein, i ysgogi buddsoddiad mewn band eang gwibgyswllt, i ddeall y datblygiadau diweddaraf mewn technoleg cyfathrebu.

Grwpiau busnes

Mae natur amrywiol a phellgyrhaeddol ein gwaith yn golygu bod angen timau ac adrannau arbenigol arnom sy’n canolbwyntio ar bopeth o beirianneg sbectrwm i economeg. Dysgwch fwy am y gwahanol adrannau sy’n rhan o Ofcom a’r gwaith rydyn ni’n ei wneud ym mhob maes.

Rhagor o wybodaeth

Gyrfaoedd cynnar

Mae Ofcom ar flaen y gad ym maes cyfathrebu modern ac rydym am i raddedigion, prentisiaid ac interniaid gael rhan allweddol yn ein strategaeth ar gyfer y dyfodol. Dysgwch fwy am y gwahanol gynlluniau i raddedigion, prentisiaethau ac interniaethau rydyn ni’n eu cynnig, a gweld sut gallwch chi gymryd rhan.

Rhagor o wybodaeth