Buddion a manteision

Buddion a manteision

Buddion a manteision

Yn Ofcom, rydyn ni’n gwybod nad cyflog cystadleuol yw’r unig ffordd o wobrwyo pobl. Dyna pam mae gan ein holl weithwyr fynediad at becyn buddion safonol, ac amrywiaeth o fuddion ychwanegol i ddewis o’u plith – gan roi’r hyblygrwydd iddynt greu pecyn buddion sy’n rhoi boddhad gwirioneddol iddynt.

Mae ein buddion safonol yn cynnwys

  • Lwfans pensiwn
  • 25 diwrnod o wyliau
  • Yswiriant meddygol preifat
  • Yswiriant bywyd
  • Archwiliad iechyd blynyddol
  • Yswiriant diogelu Incwm

Ein manteision hyblyg

Gallwch chi hefyd ddewis o ystod ehangach o fuddion hyblyg, gan gynnwys yr opsiwn i brynu rhagor o wyliau blynyddol, yswiriant teithio, yswiriant meddygol preifat i’ch teulu, a llawer mwy.
Rydyn ni hefyd yn credu bod gennym ran i’w chwarae o ran diogelu’r amgylchedd. Dyna pam ein bod ni wedi ymrwymo i leihau ein hôl troed carbon ac wedi cyflwyno nifer o gynlluniau i’n helpu ni i ddefnyddio llai o ynni, gan gynnwys cynllun beicio i’r gwaith a chynllun rhannu ceir.